2897 TONSAASEN (Poståpneri) [no]

2897 TONSAASEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/23a12224-3a0a-4e27-86f6-170b64b09294 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2897 TONSAASEN
Norwegian bokmål

Alternative name
TONSAASEN
Norwegian bokmål

Establishment
15/07/1883 Sør-Aurdal (Kommune) [no], ,

-Time
15/07/1883
-Place reference
Sør-Aurdal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1984

-Time
31/05/1984
Code
2897
Type
Norwegian bokmål

History

TONSAASEN poståpneri, på sanatoriet, i Søndre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, Christians amt, under Christiania postkontor, ble opprettet den 15.7.1883, men var bare i virksomhet ut august måned samme år. Sirk. 16, 2.8.1883.

Poståpneriet ble gjenopprettet den 1.6.1884 og skulle inntil videre underholdes bare i sommersesongen. Sirk. 10, 6.6.1884.

Imidlertid ble det den 15.7.1884 likevel bestemt at poståpneriet skulle underholdes hele året, samt at postruten mellom Jevnaker og Borgund (Hegg) skulle befordres direkte mellom Sveen og Nordre Aurdal (Aurdal) poståpneri, istedenfor gjennom Bagn. Det ble videre igangsatt bipostruter to ganger ukentlig mellom Søndre Aurdal og Tonsaasen poståpnerier. En tidligere ukentlig bipostrute mellom Bruflat og Søndre Aurdal ble inndratt. Sirk. 11, 30.6.1884.

TONSAASEN poståpneri og de nevnte postrutene ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Mellom Søndre Aurdal og Tonsaasen ble det fra 1.7.1887 opprettet en ny postrute med forbindelse til den ukentlige postruta hele året, mellom Odnæs og Nordre Aurdal poståpnerier.

Tonsaasen poståpneri ble fra 20.12.1900 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye jernbanepostforbindelsen mellom Grefsen og Røikenviken. Sirk. 47, 8.12.1900.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet TONSÅSEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2897 TONSÅSEN postkontor C ble lagt ned fra 1.6.1984. Ny postadresse: 2890 ETNEDAL. Sirk. 25, 6.7.1984.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt poståpneriet ved opprettelsen.

(2897)
Poståpnere/styrere:
Inspektør H. Nilsen i 1883.
Inspektør Madsen 1.6.1884.
Baker Andreas Pedersen Lie 15.7.1884 (f. 1839).
Telegrafistinne Julie Gaarder kst. 1.1.1890.
Telegrafistinne Sofie Pedersen 8.6.1890.
Frk. Fredrikke Eriksen 1.12.1890.
Baker Johannes Larsen kst. i 1893.
Telegrafistinne, frk. Johanne Larsen 1.2.1893.
Postfører A. Grøndal i 14 dager fra 1.4.1893.
Frk. Fredrikke Lorck 5.11.1895.
Enkefru Helena Geelmuyden 15.1.1897.
Frk. Karoline Høyer kst. 23.6.1898.
Inspektør P. E. Madsen fra 1.9.1899.
Sofie Madsen kst. 10.3.1903.
Stasj.mester H. Christensen kst. 16.8.1905, fast 1.1.1906.
Frk. Thora Wold 1.12.1916 (f. 1894).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1950.

Den første årlige lønn fra Postverket:

1..7.1885 1888 1891 1906 1912 1913 1914 1917
Kr 150 300 600 500 650 700 750 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/07/1883 31/05/1984

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/07/1883 31/05/1984
--Earliest time
15/07/1883
--Latest time
31/05/1984
DigitaltMuseum
021166440954

-Id
021166440954
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål