Woodburn (1919) [sv]

Woodburn (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Tremastade stålbarken Woodburn ägdes av Gustaf Erikson 1919-1926 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 11:41:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2391c8f4-7dc6-4d96-8357-f575ccd67fcb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Woodburn
Swedish

Description
Tremastade stålbarken Woodburn ägdes av Gustaf Erikson 1919-1926
Swedish

Technical description
Dödvikt 2.600 tons. Poop 32 fot, back 30 fot.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Stålbarken Woodburn byggdes år 1896 av Russel & Co i Glasgow. Woodburn köptes av Gustaf Erikson 1.11.1919. Fartyget var då fullt utrustad och låg i Malmö klar för resa i barlast till Norfolk i Virginia. Woodburn var kvar i Gustaf Eriksons flotta till 1926 (1924 finns även angivet som försäljningsår i vissa källor). Sista resan blev till Suva, Fijiöarna, dit hon anlände 18.9 och sedan såldes eftersom hon var för liten för djuphavsseglationen. Köparna använde henne som kolholk.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 1552 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
1552
Nettotonnasje [no]: 1445 nettoregisterton [sv]

-Value
1445
Lengde [no]: 242´0 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
242´0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 37`5 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
37`5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Dybde [no]: 25´1 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
25´1
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
Byggt av Russel & Co., Glasgow

-Time
1919
-Dating comment
Byggt av Russel & Co., Glasgow
Swedish

-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Swedish
Actors
Redare [sv] Gustaf Erikson (Rederi) [sv] 01/11/1919 - 18/09/1926?

-Role
Swedish

-Actor
-Timespan
01/11/1919 - 18/09/1926?
--Earliest time
01/11/1919
--Latest time
18/09/1926?
-Role
English

Swedish

Reference
Kåhre, Georg; Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021177835429
-Id
021177835429
-System
DigitaltMuseum