Lundgren, Erik (1895 - 1984) [sv]

Other languages: Lundgren, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:09:46
18/05/2024 01:18:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/233e78f8-cfea-44c2-b334-40cd3ae75617 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lundgren, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Lundgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
1895
-Place reference
--Place
Death
27/06/1984 Falun (Stad) [sv], , ,

-Time
27/06/1984
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1914-1919, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1919-1921, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Sigurd Curman 1920-1922.
Verksam i Luleå 1923.
Anställd vid stadsingenjörskontoret i Göteborg 1923-1930.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1927.
Stadsplaneingenjör i Göteborg 1930-1931, tillförordnad 1:e stadsingenjör i Göteborg 1931-1932.
Stadsarkitekt i Falun från 1932.
Egen verksamhet i Falun.

Andra uppdrag: Kyrkopolitiker med mera.

Medlemskap: STF 1919-1923, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1924, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Byggmästaren 1945:8, Bostäder för Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Verk ett urval:
Skogskyrkogården med Skogskapellet i Falun.
Begravningskapell, Kvarnsveden, Borlänge, tillbyggnad, 1952-1953.
Bostäder för Stora Kopparbergs Bergslags AB.
Restaurering av kyrkor i Dalarna.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1041 och 1451.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Dagens Nyheter 1984, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
237

-Id
237
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076862

-Id
011034076862
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish