VIUL [no]

VIUL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/08/2017 17:20:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2325d817-c728-4c90-9e86-27fdb7e4004d | RDF/XML | JSON-LD
Name
VIUL
Norwegian bokmål

History

VIUL poståpneri, på jernbanestasjonen, i Norderhov herred, Buskerud amt , under Hønefoss postkontor, ble underholdt fra 1.7.1917 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 26, 22.6.1917.

Poståpneriet VIUL ble lagt ned fra 1.1.1968. Sirk. 47, 8.12.1967. Ny postadresse: 3500 HØNEFOSS. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1917.

Poståpnere:
Stasj.eksp. T. Gregersen 1.7.1917 (f. 1848).
Rakel S. Gregersen (evt. landhandler O. C. Rygh) midlertidig fra 15.6.1920.
Stasj.eksp. T. Gregersen midlertidig tilbake fra 1.8.1920 (f. 1848).
Rakel S. Gregersen 1.4.1921 (f. 1895).
Stasj.eksp. Ingrid Andersen (Gabrielsen) 15.5.1922 (f. 1900).

Årlig poståpnerlønn var i 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål