Danielsson, Pehr (1891 - 1978) [sv]

Danielsson, Pehr (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:46
10/08/2019 00:06:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/230eb92e-285e-4b93-8397-cc160c6858c0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Danielsson, Pehr
Swedish

First name
Pehr
Swedish

Last name
Danielsson
Swedish

Birth
16.01.1891

-Time
16.01.1891
Death
1978

-Time
1978
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1916, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
KTH 1917, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1920, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Byråarkitekt, Byggnadsnämnden, Stockholm.

Medlemskap: STF 1918-1928, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1930, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 940 och 1457.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 60.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Swedish

Alternative id
Primus: 295

-Id
295
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076049

-Id
011034076049
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish