Åkesson, Birgit (1908 - 2001) [sv]

Åkesson, Birgit (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
En av 1900-talets verkliga förgrundsgestalter inom danskonsten, i Sverige men också internationellt. Dansare, koreograf och under senare delen av sitt liv också dansforskare med särskilt intresse för Afrika och Japan. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:56:29
04/07/2020 06:00:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/229c1fa6-523b-4aea-b919-2ac160fa6fcc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åkesson, Birgit
Swedish

First name
Birgit
Swedish

Last name
Åkesson
Swedish

Title
dansare

-Title
dansare
Swedish
koreograf

-Title
koreograf
Swedish
Description
En av 1900-talets verkliga förgrundsgestalter inom danskonsten, i Sverige men också internationellt. Dansare, koreograf och under senare delen av sitt liv också dansforskare med särskilt intresse för Afrika och Japan.
Swedish

Wikipedia

Birth
24/03/1908

-Time
24/03/1908
Death
24/03/2001

-Time
24/03/2001
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Biography

En av 1900-talets verkliga förgrundsgestalter inom danskonsten, i Sverige men också internationellt. Dansare, koreograf och under senare delen av sitt liv också dansforskare med särskilt intresse för Afrika och Japan. Hon studerade på 1920- och 30-talen hos Mary Wigman, debuterade i Paris 1934 i en egen koreografi. Under 1950- och 60-talen framförde hon en rad egna verk på Operan i Stockholm, som blev mycket inflytelserika. Hon samarbetade med Erik Lindegren, Karl-Birger Blomdahl, Lennart Rodhe, Egon Möller-Nielsen och andra förgrundsgestalter inom det svenska kulturlivet. Hon var en av grundarna av Koreografiska Institutet 1963 (dagens Danshögskolan) och 1992 fick hon en hedersprofessur i dans. 1998 tilldelades hon Svenska Akademiens stora guldmedalj. 1983 publicerade hon boken Källvattnets mask, Om dans i Afrika. Boken innehåller Birgit Åkessons uppteckningar av danser i olika bysamhällen i Afrika liksom textfragment och tolkningar. Några av de dansmasker som Birgit Åkesson sett dansa förvärvade hon och denna samling skänktes efter hennes död till Etnografiska museet av dottern Mona Reuterswärd, samling 2001.19 En andra bok av Birgit Åkesson, -att ge spår i luften - : föreläsningar, samtal, möten / Lund : Propexus, [1998] ger ytterligare inblickar i hennes syn på afrikansk dans och kultur.

Swedish

Dotter [sv]
Reuterswärd, Mona

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Reuterswärd, Mona
Swedish
Carlotta-SMVK
1188106

-Id
1188106
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462399
-Id
021037462399
-System
DigitaltMuseum