Excavation notification Place holder

Gravemelding (norwegian bokmål), Gravemelding (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/gravemelding
Label
Excavation notification
English

Gravemelding
Norwegian bokmål

Gravemelding
Norwegian nynorsk

Not used label
Gravetillatelse
Norwegian bokmål

Terrenginngrep
Norwegian bokmål

Graveløyve
Norwegian nynorsk

Terrenginngrep
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Construction
English


Note
Kommunen gir tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.
Norwegian bokmål

Kommunen gir løyve til å grave i kommunale vegar, parkområde og friområde.
Norwegian nynorsk