Hedin, Erik (1852 - 1925) [sv]

Hedin, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:59:09
23/10/2021 00:30:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2169eb8a-7222-476e-a302-12a58115eb2c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hedin, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Hedin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11/10/1852 Torshälla (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
11/10/1852
-Place reference
Torshälla (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
13/12/1925 Gävle (Stad) [sv], ,

-Time
13/12/1925
-Place reference
Gävle (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1870, Tekniska skolan i Eskilstuna.
FrKA 1870-1877, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Praktiserande arkitekt i Stockholm 1877 (medhjälpare till Axel Fritiof Kumlien vid uppförandet av Grand Hotel samt Aktiebolaget Atlas byggnader i Stockholm).
Stadsarkitekt i Gävle 1877-1922 (tillförordnad 1877-1878).

Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för Gästriklands fornminnesförening (från 1919 Gästriklands kulturhistoriska förening) och dess museivårdare 1914-1925.
Styrelseledamot i Gävle stads sparbank 1890-1925.
Styrelseledamot i Städernas allmänna brandstodsbolags brandstodskommitté i Gävle 1891-1924.

Medlemskap: STF 1888-1925, Svenska Teknologföreningen.
SMF, Svenska Missionsförbundet.

Egna skrifter: Förslagsritningar till bönhusbyggnader jemte beskrifning och materialförslag på uppdrag af Svenska Missionsförbundets Styrelse upprättade af Erik Hedin. Gävle 1892.

Verk ett urval:
Gästrikland, Strömsbro kyrka, Gävle 1899.
Gästrikland, Bomhus kyrka, Gävle 1906.
Stora Islandsskolan, Gävle 1880.
Lilla Islandsskolan, Gävle 1885.
Lilla Brynässkolan, Gävle 1885.
Norra skolans v byggnad, 1885.
S gosskolan, Gävle 1890.
Kastelsskolan, Gävle 1890.
Bomhus skola, Gävle 1900.
Böna nya skola, Gävle 1902.
Brynässkolan, Gävle 1903-1907.
Läroverket, Gävle 1912-1914, ombyggnad.
Bönehus, uppförda efter förslagsritningar utförda på uppdrag av Svenska missionsförbundet 1892: Vassen i Kalix, Norrbotten 1892; Luleå 1894; Strömsund, Jämtland 1896; Holmsunds kapell, Gävle 1896-1907; Norrbärkes missionshus i Smedjebacken, Dalarna 1899; Ockelbo, Gästrikland 1900; Torsåker, Gästrikland 1900; Betlehemskapell i Lingbo, Gästrikland, 1902; Tolfta missionshus i Tierp, Uppland 1905; Norrsundet, Gästrikland 1907 och Skog, Hälsingland 1908 m fl.
Kyrkor i Gävle: Betlehemskapellet, SMF (Svenska missionsförbundet)1881 (rivet 1975): Sjömanskyrkan SMF (Svenska missionsförbundet) 1891, St Matteus, metodistkyrka, 1881 (riven), St Petri, metodistkyrka 1895 (riven), Immanuelskyrkan, baptist, 1904.
Sjömanshemmet, Gävle 1878.
El. understation vid Ruddamsg, Gävle 1903.
Gevaliapalatset, Gävle 1890 -92.
Selggrenska sanatoriet, Gävle 1910.
Stadsplan för Gävle 1888.
Bollnäs folkbank 1889 (riven 1971).
Bostadshus och villor mm.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 149. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1513. Svenskt biografiskt lexikon. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 68. H8D 1912:47. Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974. Holmblad, Inger-Britt: E A Hedins förslagsritningar till bönehus. Stockholms universitet, VT 1983. Lindahl, Göran: Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800 - 1950. Stockholm, 1955. Almqvist, Torbjörn, Johansson, Hjördis och Simonsson, Lena: Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria. Stockholm, 1976. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981. Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976. Material i Arkitekturmuseets arkiv. Övriga källor, se Holmblad, Inger-Britt, 1983.
Swedish

Primus
658

-Id
658
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076444
-Id
011034076444
-System
DigitaltMuseum