Sirdal (Kommune) [no]

Other languages: Sirdal (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/215a52ec-36cc-49ce-94d4-6a19e2bc326a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Sirdal
Norwegian bokmål

Code
4228
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
58.6651, 6.71585, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.6651
-Longitude (Easting)
6.71585
Is Part Of
Preceded by
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1046

-Id
1046
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1046 til 4228 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål