Lommerud, Kristian [no]

Lommerud, Kristian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:30
07/12/2019 02:57:44
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/21550ffe-f88c-4b9e-a4de-0fcd601336d4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lommerud, Kristian
Norwegian bokmål

First name
Kristian
Norwegian bokmål

Last name
Lommerud
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Kristian Lommerud åpnet fotografisk atelier i Grimstad i slutten av 1960-årene. Han hadde tidligere i en årrekke arbeidet hos Hakon Johannessen i Stavanger, men hadde ikke svennebrev. 1.9.1972 overdro han forretningen til Tore Knutsen.
I følge skjema Fra Aust-Agder arkivet heter han Kristoffer til fornavn.

Virkested:
1968 ca-1972: Grimstad

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Skjema Aust-Agder Arkivet
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1837

-Id
1837
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007450

-Id
021036007450
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål