9170 ADVENT BAY [no]

Other languages: 9170 ADVENT BAY (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2139d1c1-0093-4c94-ba7a-32314025f6d4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9170 ADVENT BAY
Norwegian bokmål

Alternative name
ADVENT BAY
Norwegian bokmål

Code
9170
History

ADVENT BAY poståpneri (på Hotelnesset utenfor Advent Bay) på Spitsbergen under Hammerfest postkontor ble underhod under turistsesongen fra 1.6.1897 Sirk. 19., 12.5 og 31., 5.8.1897

Postbefordringen mellok Hammerfest og Advent Bay ble da besørget av Vesterålen D/S turistskip med ukentlige turer fra Hammerfest. En del av sesongen i 1906 hadde poststedet status som brevhus og ble fra 1907 lagt under Tromsø postkontor.

Poståpneriet var nedlagt under 1. verdenskrig fra 1914 og ble gjenopprettet fra 1.9.1917 på grunn av gruvedrift. Sirk.20, 1.5.1918
Posten ble heretter sendt leilighetsvis med "Store Norske Spitsbergen Kullkompani" sine skip.

Poståpneriet ble senere flyttet til gruvebyen Longyearbyen og navnet ble i 1926 endret til LONGYEARBYEN. Sirk. 18., 13.4.1926

Poståpneriet brant ned under 2. verdenskrig og i følge en poståpnerprotokoll notert nedlagt fra 9.11.1940, selv om det viser seg at tjenestemenn var til stede etter dette.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor ca. 1973/74 og fikk status som postkontor B fra 1.8.1975 Sirk. 28., 4.8.1975

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

Postnr 9170 ble tatt i bruk i 1968.

Poståpnere/styrere/postmestre

Restauratør Emil Ellingsen i 1897, restauratør Halvorsen i 1898.
Kontorist Einar Olsen i 1899
Poståpnerbetjent Ing. Aas i 1906
Brevhusbestyrer Ingeniør Muchamp i 1906
Bokh. O.O. Bergquist, midlt. 1.9.1917, fast 1918. (f.1873)
Frithjof Lython Gard i 1919
Kontorist Rolf Ottesen, kst. 1920
P.ass. bentsen i 1923
P.ass. Sigurd Rasmussen i 1924/5/6/7/8
P.ass. Trygve Melby i 1929 - 32.
P.ekspd. Einar Th. Eriksen 1933
P.ekspd. Sig. A. Rasmussen i 1934
P.fullmektig Arnulf Thyness i 1935
P.ekspd. Bjarne Hoel i 1936/7/8
P.ekspd. Einar Eriksen i 1939
P.ekspd. Sverre Trondsen i 1940

Poståpneriet er notert nedlagt fra 9.11.1940, men p.ekspd. Olaf Riise er likevel notert som poståpner fra 26.5.1941.

P.ekspd. Herlof Øen i 1946 (f.1896)
P.ekspd. Haakon Johansen i 1947 (f.1911)
P.ekspd.Evald Nilsen i 1948 (f.1916)
P.ekspd. Gudmund Gudmundsen i 1950
P.ekspd. Erik Svan Bull i 1951 - 53 (f.1919)
Telegrafist Johannes Andersen overtok telegraf og postekspedisjon vinteren 1954 og fru Margit Andersen overtok (provisorisk) telegraf og anv. tj.1955/56
Anne Kristin Longva, anv. tj. vinteren 1956/57
Steivor Johansen, vintren 1957.

Postinsp. Harald Aune, kst. 1.9.1975 (f.1923)
P.sjef Skjalg Ramberg, kst.9.9.1977 til 31.8.1979 (f.1924)
P.sjef. Ragnar Bøhm. 1.8.1979 (f.1926)
Mai Karin Hermansen, midlertidig 24.2.til 12.6.1981 (f.1924)
P.sjef Skjalg Ramberg, 1.8.1981 - 31.7.1983 (f.1924)

P.sjef Jens Lorentsen-Lund 1.8.1983 til 31.8.1985 (f.1924)
P.sjef Paul Sigve Stautland 1.9.1985 til 31.7.1987 (f.1924)
P.sekr. Øyvind Konglevoll, midlt. 1.9.1987 (f.1924)
Kontorsjef Finn Pedersen 1.9.1989
Postmester Bua, 1.11.1992 (f.1942)

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443786

-Id
021166443786
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål