1954 SITSKOGEN (Poståpneri) [no]

1954 SITSKOGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/21028025-fa77-4021-8038-03b9ca5128d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1954 SITSKOGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SITSKOGEN
Norwegian bokmål

Establishment
27/05/1871 Aurskog-Høland (Historisk kommune) [no], ,

-Time
27/05/1871
-Place reference
Aurskog-Høland (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
1954
Type
Norwegian bokmål

History

SITSKOGEN poståpneri, på gården Kinnestad, i annex til Høland prestegjeld, Nedre Romerike fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 27.5.1871, med virksomhet fra 1.7.1871 og med ukentlig bipostrute til/fra Høland poståpneri. Sirk. 14, 27.6.1871.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1891 endret til SETSKOGEN, og fra 1.10.1921 endret til SETSKOG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1954 SETSKOG ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert poststedet først i 1886.

(1954)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger O. J. Johannesen 1.7.1871.
Gårdbr. Johan Andreassen Kinnestad 1.6.1879 (f. 1833).
Sofie Kinnestad 27.6.1906 (f. 1869).
Erling Engh 1.3.1935 (f. 1901). Under sykdom i tiden 23.1.1948--23.9.1949, og i 4 mndr i 1960 styrt av vikarer.
Edla Engh 1.1.1974.
Landpostbud Eva Engh kst. 1.9.1978 (f. 1939).

De første årlige poståpnerlønninger:

1871 1879 1886 1889 1901 1907 1911 1913 1914 1917
Spd. 8
Kr 64 80 100 150 200 250 300 350 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/05/1871 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/05/1871 31/05/1997
--Earliest time
27/05/1871
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166440598

-Id
021166440598
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål