KRONPRINS GUSTAF ADOLF (1782) [sv]

Other languages: KRONPRINS GUSTAF ADOLF (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/03/2021 09:37:22
08/06/2024 01:58:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20e971e9-2215-4f56-b006-1c2c7d570141 | RDF/XML | JSON-LD
Name
KRONPRINS GUSTAF ADOLF
Swedish

Alternative name
CHRONPRINS GUSTAF ADOLPH
Swedish

PRINS GUSTAF ADOLF
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Tvådäckaren KRONPRINS GUSTAF ADOLF sjösattes 1782 och var det första i en serie av tio linjeskepp byggda i Karlskrona efter typritningar av Fredrik Henrik af Chapman 1782–85. Under Gustaf III:s ryska krig deltog skeppet i slaget vid Hogland 17 juli 1788. Den 6 augusti samma år erövrades det av en rysk eskader utanför Sveaborg efter att ha gått på grund. Besättningen togs till fånga och fartyget stacks i brand. Vraket hittades 1995.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
49,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
13,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Swedish

-Value
567
-Unit
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1925
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
62
-Unit
Swedish

-Specification
26 st. 36-pundare, 28 st. 24-pundare, 8 st. 6-pundare.
Swedish
Launched
18/07/1782

-Time
18/07/1782
Wrecked
1788
Förlorad genom grundstötning

-Time
1788
-Dating comment
Förlorad genom grundstötning
Swedish
Reference
Kronologiskt fartygsregister i Sjöhistoriska museets arkiv
Swedish

Svensson, S. Arthur(red)(1943). Svenska flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar Malmö: AB Allhems förlag, del II s. 344, 346f, 356f, 365, 397, 488, 491f, 526, 548
Swedish

DigitaltMuseum
021176498282
-Id
021176498282
-System
DigitaltMuseum