WILHELM THAM (1912 SHIG) [sv]

WILHELM THAM (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Passagerarfartyg [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:26
29/01/2022 01:29:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20b70487-e19d-45ae-aca0-0cdb22d291be | RDF/XML | JSON-LD
Name
WILHELM THAM
Swedish

Description
Passagerarfartyg
Swedish

Technical description
Skrovmaterial: Järn
Tidigare maskintyp: Ångmaskin 250 hkr
Nuvarande maskintyp: Scania Vabis diesel installerad 1966. 460 Hkr
Förbyggnader rep: Motoriserad 1966.
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Nuvarande funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1912
Swedish

Home port
, , Lidköping [sv]
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
, , Lidköping [sv]

--Place (text)
Lidköping
Swedish
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
5359
Signal letters
SHIG
Code
SHIG
History

Den näst äldsta av kanalbåtarna är Wilhelm Tham, uppkallad efter industrimannen och VD:n vid Husqvarna Vapenfabrik 1876-1911. Fartyget byggdes vid Motala Werkstad 1912 och ingick tillsammans med båtarna Viktor Rydberg och Per Brahe i en serie av tre döpta efter välkända smålänningar.

Fartyget tillfördes Göta Kanal Rederiet i samband med fusionen med Ångbåts Aktiebolaget Jönköping-Stockholm 1914. Fartyget fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad på Falkenbergs Varv 1961. År 1966 togs ångmaskinen bort och Wilhelm Tham fick dieseldrift.

K-märkt av Sjöhistoriska museet.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 31,54 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
31,54
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Bredde [no]: 6,73 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,73
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 2,72 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,72
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Tonnasje [no]: 159 nettoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
159
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Tonnasje [no]: 308 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
308
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Launched
1912 Motala (Stad) [sv], , Motala Verkstad (Varv) [sv]

-Time
1912
-Place reference
Motala (Stad) [sv], ,

--Place
Swedish
-Shipyard
Skeppsregistret vid SMM
51

-Id
51
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176011627
-Id
021176011627
-System
DigitaltMuseum