Karlsdals bruk (Bruk) [sv]

Karlsdals bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Karlsdal som ort byggdes upp runtomkring järnbruket som erhöll sina privilegier 1640, då under under namnet Nya Älvhyttan. Driften vid bruket lades ner 1932. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/08/2019 14:21:45
18/01/2020 01:08:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20a3453a-4207-43c9-9201-f9ae502570cf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Karlsdals bruk
Swedish

Alternative name
Carlsdahl
Swedish

Description
Karlsdal som ort byggdes upp runtomkring järnbruket som erhöll sina privilegier 1640, då under under namnet Nya Älvhyttan. Driften vid bruket lades ner 1932.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1640

-Time
1640
Termination
1932?

-Time
1932?
Type
Swedish

History

Karlsdal som ort byggdes upp runtomkring järnbruket som erhöll sina privilegier 1640, då under under namnet Nya Älvhyttan.
Under 1670-talets köptes delar av hyttan upp av det närliggande Kortfors bruk.
På 1730-talet byter bruket namn till Carlsdal, efter en tidigare brukspatron på Kortfors bruk, Karl Dahlström. Hyttan revs då och en ny mer modern anläggning byggdes.

På 1870- talet anlades hit en järnväg för att enklare kunna transportera järnmalmen.
Genom åren har bruket bytt ägare ett flertal gånger fram till dess det blev bolagsägt år 1824. Under bolagstiden moderniserades bruket ytterligare en gång, och fler verkstäder anlades.

Här tillverkades bland annat kanonkulor, grytor och mortlar men även gjutjärnskaminer till Stockholms slott på 1740-talet.
Kring 1860 anlades i Karlsdal ett av de tidigaste Bessemerverken i Sverige.
Driften vid bruket lades ner 1932. Bara några år senare revs masugnarna och järnvägen lades ner.

Swedish

Coordinates
59.44203, 14.69893, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.44203
-Longitude (Easting)
14.69893
Reference
Carl Sahlins bergshistoriska samling/ Tekniska museet (CS-F1-197)
Swedish

Web reference
DigitaltMuseum
021167381754
-Id
021167381754
-System
DigitaltMuseum