1745 SKJEBERG (Poståpneri) [no]

1745 SKJEBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/207276ee-3ffb-4785-84b0-663cc4d1d44b | RDF/XML | JSON-LD
Name
1745 SKJEBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
SKJEBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/04/1879
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1745
Type
Norwegian bokmål

History

SKJEBERG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Skjeberg prestegjeld, Idde og Marker fogderier, under Sarpsborg postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.4.1879. Sirk. 13, 30.4.1879.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk midlertidig status av postkontor B fra 1.3.1974. Sirk. 4, 20.2.1974.

Ved omorganiseirng av postnummmersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadresser i SKJEBERG nye postnr 1746 og 1747 SKJEBERG. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 1745 SKJEBERG beholde postnr 1745.

Datostempel ble først tilsendt den 20.7.1880 av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring.

(1745)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasj.mester S. Lunde 15.4.1879.
Stasj.mester Haakon Molstad 16.8.1883 (f. 1855).
Telegrafist Bøckmann midlertidig kst. i1901.
Stasj.mester S. H. Brynildsen 4.11.1901.
Fru Emma Bøckmann 15.1.1914 (f. 1878).
Mimi Gran-Pedersen 1.2.1944 (f. 1904).
Poståpnerass. Gerd Foss 1.4.1973.
Postfullm. Bjørn Asp 1.10.1974 (f. 1950).
Postkass.V Åsmund Gunnar Hovden kst. 1.11.1977 (f. 1952).
Førstepostkass. Kari Krossby 1.11.1980 (f. 1943).
Postkass. Lisbeth Bodil Nilson 1.10.1986 (f. 1952).
Poststyrer Lisbeth Bodil Nilsson 1.5.1998 (f. 1952).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1879 1882 1889 1894 1902 1908 1916 1917
Kr 96 160 320 500 650 750 950 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/04/1879 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/04/1879 ?
--Earliest time
15/04/1879
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440532

-Id
021166440532
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål