Zetterström, Ulla Cyrus (1913 - ) [sv]

Zetterström, Ulla Cyrus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ulla Cyrus-Zetterström, folkbokförd Ulla Birgitta Cyrus Zetterström, ogift Cyrus, född 31 augusti 1913 i Halmstad, är en svensk textiltekniker, vävlärare och författare. Cyrus-Zetterström är dotter till disponenten Wilhelm Cyrus och Anna Nordeman (omgift Wadsjö). [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/02/2018 14:18:15
10/08/2019 03:08:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20692a26-ad4e-447e-b2e4-439e5ddd8979 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Zetterström, Ulla Cyrus
Swedish

First name
Ulla Cyrus
Swedish

Last name
Zetterström
Swedish

Title
Textiltekniker

-Title
Textiltekniker
Swedish

författare

-Title
författare
Swedish

Description
Ulla Cyrus-Zetterström, folkbokförd Ulla Birgitta Cyrus Zetterström, ogift Cyrus, född 31 augusti 1913 i Halmstad, är en svensk textiltekniker, vävlärare och författare. Cyrus-Zetterström är dotter till disponenten Wilhelm Cyrus och Anna Nordeman (omgift Wadsjö).
Swedish

Wikipedia

Birth
31.08.1913

-Time
31.08.1913
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Biography

Ulla Cyrus-Zetterström, folkbokförd Ulla Birgitta Cyrus Zetterström, ogift Cyrus, född 31 augusti 1913 i Halmstad, är en svensk textiltekniker, vävlärare och författare. Cyrus-Zetterström är dotter till disponenten Wilhelm Cyrus och Anna Nordeman (omgift Wadsjö). Mellan åren 1945 och 1976 var Cyrus-Zetterström ledare för Vävskolan på Textilinstitutet i Borås. Efter detta började hon ägna sig mer åt textilvetenskapliga projekt, bland annat i samarbete med Nordiska museet. 1982 utsågs hon till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola. Hennes Handbok i vävning gavs ut första gången 1949 och kom sedan i flera nya upplagor, även omarbetade sådana. Hon gifte sig 1966 med ingenjören Olof Zetterström (1913–2005). Ulla Cyrus Zetterström, har donerat fyra föremål (2006) till Östasiatiska museet. Hon är farmor till Karl Zetterström, fotograf vid ÖM.

Swedish

Alternative id
Carlotta-SMVK: 3213572

-Id
3213572
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum: 021037462381

-Id
021037462381
-System
DigitaltMuseum