Slagstad, Karl Konrad Bernhard (1887 - 1971) [no]

Slagstad, Karl Konrad Bernhard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:49
22/02/2020 02:50:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/201e2317-4e52-4dd6-84a7-077e1261ec3a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Slagstad, Karl Konrad Bernhard
Norwegian bokmål

First name
Karl Konrad Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Slagstad
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1887

-Time
1887
Death
1971

-Time
1971
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Bjarkøy 30.06.1887, død 13.02. 1971 Sønn av gårdbruker Ingvart Abelsen og Martha Knutsen, gift 1921 med Camilla Paulsen, datter av Johanna og Carl P., 3 døtre. Utlært hos fotograf Abelsen. Startet egen forretning i Narvik i 1914, flyttet i 1919 til Harstad, hvor han 1.2. samme år overtok etter Halfdan Holm (som da flyttet til Tromsø) det firmaet han hadde startet i 1909. I 1932 fotograferte han også i Tromsø. Firmaet ble overtatt av datteren Beate Igeland.

Virkested:
1919-1947: Harstad
1932: Tromsø
1914-1919: Narvik

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 8(1971 : 4, s. 75 (nekrolog)
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2599

-Id
2599
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008668

-Id
021036008668
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål