Slagstad, Karl Konrad Bernhard (1887 - 1971) [no]

Slagstad, Karl Konrad Bernhard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:49
21/09/2019 02:10:40
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/201e2317-4e52-4dd6-84a7-077e1261ec3a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Slagstad, Karl Konrad Bernhard
Norwegian bokmål

Name
Slagstad, Karl Konrad Bernhard
Norwegian bokmål

Name
Slagstad, Karl Konrad Bernhard
Norwegian bokmål

First name
Karl Konrad Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Slagstad
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1887

-Time
1887
Death
1971

-Time
1971
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Bjarkøy 30.06.1887, død 13.02. 1971 Sønn av gårdbruker Ingvart Abelsen og Martha Knutsen, gift 1921 med Camilla Paulsen, datter av Johanna og Carl P., 3 døtre. Utlært hos fotograf Abelsen. Startet egen forretning i Narvik i 1914, flyttet i 1919 til Harstad, hvor han 1.2. samme år overtok etter Halfdan Holm (som da flyttet til Tromsø) det firmaet han hadde startet i 1909. I 1932 fotograferte han også i Tromsø. Firmaet ble overtatt av datteren Beate Igeland.

Virkested:
1919-1947: Harstad
1932: Tromsø
1914-1919: Narvik

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fagfoto 8(1971 : 4, s. 75 (nekrolog)
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Alternative id
FR: 2599

-Id
2599
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036008668

-Id
021036008668
-System
DigitaltMuseum
Alternative id
FR: 2599

-Id
2599
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036008668

-Id
021036008668
-System
DigitaltMuseum