Carleman, Carl Gustaf Vilhelm (1821 - 1911) [sv]

Other languages: Carleman, Carl Gustaf Vilhelm (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:59:35
08/06/2024 06:08:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/20181d8c-444e-45ec-91ad-6c3764c5cf05 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carleman, Carl Gustaf Vilhelm
Swedish

First name
Carl Gustaf Vilhelm
Swedish

Last name
Carleman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
15/09/1821 , , Malmö kommun, Skåne län [sv],

-Time
15/09/1821
-Place reference
, , Malmö kommun, Skåne län [sv],
--Place (text)
Malmö kommun, Skåne län
Swedish
Death
15/08/1911

-Time
15/08/1911
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Carleman tog studenten i Lund 1838 studerade vidare för examen i rikets rättegångsverk och arbetade sedan vid Göta hovrätt. Sysslade även med målning och litografi och förkovrade sig vidare i målarkonsten i Düsseldorf. Där träffade han skickliga porträttf

1850-tal Övertog Johan Vilhelm Bergströms fotografiateljé i Stockholm

Dödsruna i Svenska fotografen 1911
Den 15 aug. afled artisten, fotografen m.m. Carl Gustaf Vilhelm Carleman. Han var född i Malmö den 15 sept. 1821 och hade alltså vid sin död uppnått den höga åldern af nära 90 år. Efter att hafva genomgått lärdomsskolan i Malmö blef han 1838 student i Lund, aflade därstädes 1845 examen för inträde i rikets rättegångsverk och kameral-examen och antogs samma år till auskultant i hofrätten öfver Skåne och Blekinge, samt 1859 i Göta hofrätt, blef 1845 e.o. kanslist i kammarkollegium och 1846 i stats-kontoret och fångvårdsstyrelsen.

Vid sidan af sin verksamhet som tjänsteman sysslade C. med målning och litografi ochhans håg för de sköna konsterna föranledde honom att söka inträde vid konstakademien där han 1845 blef antagen till elev i antikskolan och sedemera i modellskolan. såsom många af den tidens unga artister restan till Düsseldorf för att vidare förkofra sig i målarkosnten.

Emellertid hade C. redan 1844 börjat experimentera med den då endast några år gamla uppfinningen fotografien. Under sin vistelse i Düsseldorf, som inträffade 1853, kom han i beröring med skickliga porträttfotografer, hvilket föranledde honom att alltmer ägna sig åt fotografikonsten. Vid sin återkomst till Stockholm etablerade han sig som porträttfotograf och var en lång följd af år verksam såsom sådan. Han var en af de förste, som sysslade med fotomekaniska reproduktionsmetoder och redan i början af 1870-talet voro fotomekaniska tryck, som hade C. till upphofsman, synliga i Ny Illustrerad Tidning och andra publikationer.

C. uppfann rapidblixtljuspatronen, som på sin tid hade rätt stor användning.

C. innehade Litteris et artibus, af Fredrik VII erhöll han den danska förtjänstmedaljen i guld och af Beijen af Tunis riddargraden af Nichan-el-Iftikhar-orden. Hans fotografiska arbeten ha blivit prisbelönade vid världsutställningen i London 1862 och den internationella utställningen i Berlin 1865.

Swedish

Related agent
-Other actor
-Specification
Bror.
Swedish
Occupation
Photographer , , Stockholms län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Stockholms län [sv],
--Place (text)
Stockholms län
Swedish
Photographer , , Örebro län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Örebro län [sv],
--Place (text)
Örebro län
Swedish
Photographer 1850 1860 , , Gustaf Adolfs Torg No 14, Stockholms kommun [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1850 1860

--Earliest time
1850
--Latest time
1860
-Place reference
, , Gustaf Adolfs Torg No 14, Stockholms kommun [sv],
--Place (text)
Gustaf Adolfs Torg No 14, Stockholms kommun
Swedish
Photographer 1859 1870 , , Örebro kommun [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1859 1870

--Earliest time
1859
--Latest time
1870
-Place reference
, , Örebro kommun [sv],
--Place (text)
Örebro kommun
Swedish
Reference
(Publikation)
Swedish

Sveriges befolkning 1890. (Huvudkälla)
Swedish

NFR
4908

-Id
4908
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591922

-Id
021035591922
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Enligt Bernhard Johanssons register: Stockholm Gustaf Adolfs Torg No 14 daterade foton från 1862-1863. Verksamhet i Malmö ej bekräftad.Fotografen finns representerad i Kungl. bibliotekets porträttfotografregister.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish