kilometer pr. Time (km/h) [no]

kilometer pr. Time (norwegian bokmål), kilometer per timme (swedish), kilometer pr. time (norwegian nynorsk)

Måleenhet (A.1.21) [no]

Last changed
15/09/2021 09:28:54
13/08/2022 06:52:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1fff8a4b-e123-41fa-8ab6-883cb04d8d5b | RDF/XML | JSON-LD
Label
kilometer pr. Time
Norwegian bokmål

kilometer per timme
Swedish

kilometer pr. time
Norwegian nynorsk

Alternative label
kilometer pr. time
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Code
km/h