Algot Johansson (Rederi) [sv] - Deprecated

Algot Johansson (swedish)

Rederier (Ålands sjöfartsmuseum [sv]) [no]

Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/05/2022 13:39:54
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Algot Johansson
Swedish

Alternative name
Rederiaktiebolaget Sally
Swedish

Sallyrederiet
Swedish

Establishment
1935

-Time
1935
Termination
1986
Algot Johansson avled 1986

-Time
1986
-Dating comment
Algot Johansson avled 1986
Swedish
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

History

Rederiverksamhet inledd av Algot Johansson 1935 då första lastfartyget inköptes 1935. Bolaget bestod av flera rederiaktiebolag för varje fartyg. Rederiaktiebolaget Sally bildades 1937 med köpet av ss Sally. Rederi Ab Sally blev fr.o.m. 1952 samlingsnamnet för hela rederiverksamheten. 1953 köptes första tankfartyget, mt Ragny. Federiets Färjtrafikverksamhet inleddes 1959 då rederiet gick in som delägare i det nybildade Vikinglinjen. Eget färjrederi grundades 1966 med Rederi Ab Solstad. Då Algot Johansson avgick från posten som vd 1976 övertogs ledningen av sonen Sven-Erik Johansson fram till 1985. Majoriteten av aktierna såldes till Rederi Ab Effjohn 1987.

Swedish

Activity
 

Succeeded by
-Other actor
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
-Other actor
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
Has established
1942 Klinten (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Bygget påbörjades 1942.

Reference
Harberg, Justus (1995): Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg
Swedish

DigitaltMuseum
021166004728
-Id
021166004728
-System
DigitaltMuseum