dataintegritet [sv]

Other languages: dataintegritet (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:19:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1f8861b6-7e82-4a6a-8aaa-93c7df208aaf | RDF/XML | JSON-LD
Label
dataintegritet
Swedish

Alternative label
riktighet (gällande data)
Swedish

Definition
egenskap att informationsinnehållet är fullständigt och inte har ändrats
Swedish

See also (internal)
Swedish

Notation
Skydd mot åtkomst för obehöriga, mot förvanskningar och mot otillåten radering är viktiga aspekter. Vid det digitala bevarandet kan dataintegriteten i en del fall vara svår att fullt upprätthålla, särskilt efter konvertering. Detta kan uppkomma genom medveten kvalitetssänkning vid formatbyte och bör alltid dokumenteras till exempel genom gallringsbeslut.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
Svenska Institutet för Standarder, Dokumentation – Hantering av verksamhetsinformation – Del 1: Grunder och principer (ISO 15489-1:2016, IDT)
Swedish
-Text
Computer Sweden & IDG, IT-ord – Ord och uttryck i it-branschen
Swedish