Hagelin, Boris (1892 - 1983) [sv]

Hagelin, Boris (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Last changed
12/02/2021 09:26:27
16/10/2021 10:25:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1f820db2-aacd-46d1-8182-adc34ec00c71 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hagelin, Boris
Swedish

First name
Boris Caesar Wilhelm
Swedish

Last name
Hagelin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02/07/1892

-Time
02/07/1892
Death
07/09/1983

-Time
07/09/1983
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Boris Hagelin föddes nära nuvarande Gjandzja i Azerbajdzjan av svenska föräldrar, hans far var ingenjör vid Branobel i Baku. Boris gick i skola i Sverige och tog examen i maskinteknik vid KTH 1914. Efter några år vid ASEA och Standard Oil Co. anställdes Boris 1922 i företaget AB Cryptograph som familjen hade intressen i. När företagets grundare drog sig tillbaka 1925 övertog Boris ledningen av företaget som 1932 ombildades som AB Ingeniörsfirman Teknik och bytte 1940 namn till AB Cryptotekik. Hagelins konstruktioner sålde bra i konkurrens med Enigma. Boris flyttade i samband med andra världskriget till Schweiz och startade ett nytt företag 1952 för att fortsätta verksamheten, Crypto AG .

Swedish

DigitaltMuseum
021038513236
-Id
021038513236
-System
DigitaltMuseum