9762 KAMØVÆR (Poståpneri) [no]

9762 KAMØVÆR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1f2c8517-299c-4d5d-a0f4-026d59b1f950 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9762 KAMØVÆR
Norwegian bokmål

Alternative name
KAMØVÆR
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/03/1892
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/07/1996

-Time
31/07/1996
Code
9762
Type
Norwegian bokmål

History

KAMØVÆR poståpneri, på fiskeværet på Magerøen, Kjelvig herred, Hammerfest fogderi, under Hammerfest postktr, ble fra 1892 underholdt inntil videre hvert år under loddefisketiden 1.3.--15.6. for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Ellers med bipostrute mellom Kjelvik og Kamøvær poståpneri. Sirk. 31, 10.12.1891.

Poståpneriet fikk fra 1905 helårlig virksomhet. Sirk. 40, 1.9.1905.

Ble fra 1.10.1913 lagt under Honningsvaag postktr. Sirk. 32, 12.7.1913.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KAMØYVÆR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9762 KAMØYVÆR ble lagt ned fra 1.8.1996. Ny postadresse: 9750 HONNINGSVÅG. Sirk. 18, 18.7.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1893.

(9762)
Poståpnere/styrere:
Konsul G. Robertsen er notert i 1892.
Chr. Bruun 25.8.1905 (f.1862).
Viggo Bruun 15.10.1932 (f.1893).
Peder Nilsen midlt. 1.1.1946.
Roald Magnus Aasegg midlt. 15.4.1946.
Viggo Bruun tilbake ca. 1946, men fikk tj.fri i 1 år fra 9.11.1948 med Roald Magnus Aasegg som midlt. vikar. Bruun sluttet 1.1.1950.
Roald Magnus Aasegg midlt. 1.1.1950, fast 1.3.1950 (f.1906).
Bjørg Solveig Johansen 1.9.1980 (f.1950).
Poststyrer Vera Ingebjørg Wøhni 1.4.1987.
Gunvor Lian Isaksen fra 1.7.1993.
Postst.vikar (deltid) Gunvor Lian Isaksen fra 1.2.1994.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1909 kr 100,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/03/1892 31/07/1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/03/1892 31/07/1996
--Earliest time
01/03/1892
--Latest time
31/07/1996
DigitaltMuseum
021166444018

-Id
021166444018
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål