Wathne, Johan (1850 - ) [no]

Other languages: Wathne, Johan (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
06/10/2023 15:30:26
02/03/2024 01:17:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1f0f1711-6c80-4154-bd2d-e060672793aa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wathne, Johan
Norwegian bokmål

First name
Johan
Norwegian bokmål

Last name
Wathne
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1850

-Time
1850
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Startet atelier i Mandal (ca. 1870), fra 1883 sammen med Carl Johan Gustav Jensen. Brukte signaturene "J. Wathne, Fotografisk Atelier, Mandal", "Atelier J. Wathne, Mandal" og "Wathne's Atelier, Brogaden 10, Malmø, Mandal". I 1892 overtok Jensen firmaet alene, da m. adr. Brogaden 11a. Fra 1914 ble det drevet av hans sønn (Johan) Trygve J. og fra 1967 av dennes sønn Arne.

Virkested:
1870 ca-1892: Mandal; Brogaden 10

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2995

-Id
2995
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009255

-Id
021036009255
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål