Description
Mässingsbruk i Östergötland. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/04/2019 13:02:44
30/05/2020 01:05:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1f09c5f5-c64d-444d-9235-536ec98ae4b1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gusum
Swedish

Description
Mässingsbruk i Östergötland.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1653

-Time
1653
Type
Swedish

History

Ett järnverk och masugn för styckgjuteri grundades i Gusum 1653. Privilegier för mässingsbruk erhölls 1661. Järnbruket upphörde 1665 och mässingsbruket brann ned 1677. Efter återuppbyggnad av mässingsbruket 1684 utvecklades verksamheten med knappnålsfabrik 1742, manufakturverk 1752, nålmakeri 1757 och knivfabrik 1760. Verksamheten ombildades till bolag 1874.

Swedish

Coordinates
58.26667, 16.49389, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.26667
-Longitude (Easting)
16.49389