Wold, Louise Helene (1869 - 1943) [no]

Wold, Louise Helene (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/10/2022 10:28:58
03/12/2022 01:50:04
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1f07f458-d436-4e5d-9593-43f4fc08974b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wold, Louise Helene
Norwegian bokmål

First name
Louise Helene
Norwegian bokmål

Last name
Wold
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1869

-Time
1869
Death
1943

-Time
1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Borre 04.06.1869. Datter av skipskaptein Mathias Eriksen W. og Helene Josefine Sem. Begynte sin fotografiske virksomhet i et telt hjemme på gården og startet som fotograf i Horten i 1892, flyttet i 1895 til Holmestrand hvor hun hadde atelier "i en menneskealder til sin død". Var også en kort tid i Horten i 1898, og holdt til i lokalene etter Kaarsberg-Hansen i Torvgaten. Hennes arkiv på 2.-3.000 plater eies av Holmestrand Museum. 15.4.1943 ble firmaet overtatt av Otilde Louise Solum, som kalte seg "Louise Wolds Eftf.". Ifølge opplysninger fra Johan Storm, Holmestrand Museum, datert 04.11.1986 er omfanget av arkivet på 28.000 plater.

Virkested:
1895-1943: Holmestrand
1898: Horten
1892-1895: Horten

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fremtiden 11.11.1982
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3073

-Id
3073
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009350

-Id
021036009350
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål