Fiskeriforskning [no]

Other languages: Fiskeriforskning (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS, Tromsø, opprettet 1973 som Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, anvendt forskningsinstitutt med formål å bistå det offentlige og fiskeri- og havbruksnæringen med kompetanse. Instituttet driver forskning på havbruk, bioteknologi, marine ressurser, industriell foredling samt økonomi og marked. Fiskeriforskning har siden 1977 gjennomført årlige driftsundersøkelser for norsk fiskeindustri på oppdrag fra bransjeorganisasjonene og Fiskeridepa... Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS, Tromsø, opprettet 1973 som Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, anvendt forskningsinstitutt med formål å bistå det offentlige og fiskeri- og havbruksnæringen med kompetanse. Instituttet driver forskning på havbruk, bioteknologi, marine ressurser, industriell foredling samt økonomi og marked. Fiskeriforskning har siden 1977 gjennomført årlige driftsundersøkelser for norsk fiskeindustri på oppdrag fra bransjeorganisasjonene og Fiskeridepartementet. Det er et selskap i forskningskonsernet NORUT-Gruppen AS. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
28/10/2016 12:54:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1efa2dc0-d796-4bf9-a139-3ca3713be0e8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fiskeriforskning
Norwegian bokmål

Alternative name
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS
Norwegian bokmål

Description
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS, Tromsø, opprettet 1973 som Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt, anvendt forskningsinstitutt med formål å bistå det offentlige og fiskeri- og havbruksnæringen med kompetanse. Instituttet driver forskning på havbruk, bioteknologi, marine ressurser, industriell foredling samt økonomi og marked. Fiskeriforskning har siden 1977 gjennomført årlige driftsundersøkelser for norsk fiskeindustri på oppdrag fra bransjeorganisasjonene og Fiskeridepartementet. Det er et selskap i forskningskonsernet NORUT-Gruppen AS.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
1973
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Reference
Fiskeriforskning. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 28. oktober 2016 fra https://snl.no/Fiskeriforskning.
Norwegian bokmål