James Cook, första expeditionen (1768 - 1771) [sv]

James Cook, första expeditionen (swedish)

Expeditions and explorations (The National Museums of World Culture)

Description
Initiativet till första expeditionen togs av Royal Society. James Cook, som vid 40 års ålder fortfarande var en ganska okänd person, befordrades från ansvarsstyrman till löjtnant och blev fartygschef på barken HMB Endeavour. [sv]
Event type
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
16/03/2018 10:17:57
21/01/2023 00:42:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1ec43271-a08c-42c9-b1ac-b9aa0d14a3ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
James Cook, första expeditionen
Swedish

Description
Initiativet till första expeditionen togs av Royal Society. James Cook, som vid 40 års ålder fortfarande var en ganska okänd person, befordrades från ansvarsstyrman till löjtnant och blev fartygschef på barken HMB Endeavour.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

Timespan
1768 - 1771

-Earliest time
1768
-Latest time
1771
Event type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Text

Initiativet till första expeditionen togs av Royal Society. James Cook, som vid 40 års ålder fortfarande var en ganska okänd person, befordrades från ansvarsstyrman till löjtnant och blev fartygschef på barken HMB Endeavour. Expeditionen gick ut på att transportera medlemmar av Royal Society till Tahiti så de kunde observera Venus passage över solen. Sedan skulle man söka efter Terra Australis, en kontinent som dåtidens filosofer trodde fanns på södra halvklotet som motvikt till landmassorna på nordsidan av jordklotet. Ledare för vetenskapsmännen var den då 26-årige Joseph Banks; han assisterades av den svenske botanikern Daniel Solander, astronomer och illustratörer.
På resan till Stilla havet stannade expeditionen tre veckor i Rio de Janeiro för att reparera fartyget och för att proviantera. I januari 1769 seglade skeppet förbi Eldslandet och med lite tur passerade de lite senare Kap Horn. När expeditionen i april 1770 kommit till Tahiti och utfört sitt huvuduppdrag började segla åt syd och sydväst. Man fann Nya Zeeland vars kuster kartlades på sex månader. Därefter korsade man Tasmanska havet och kom till Australiens sydöstkust varefter man seglade norrut och utforskade Australiens östkust. I juni 1770 strandade fartyget på Stora barriärrevet och var nära att sjunka men efter en nödtorftig reparation hittade de en lucka i revet som idag bär namnet Cookpassagen. Efter att ha seglat till Batavia (Jakarta) för att proviantera återvände man till England. Den 13 juli 1771 satte Cook sin fot åter på brittisk mark och tre dagar senare ankrade HMS Endeavour i Woolwich. Cook blev introducerad hos kungen Georg III som befordrade honom till kommendörkapten. (wikipedia, 2013-10-29)

Swedish

Happened at
, , Australien, Sydafrika, Franska Polynesien, Nya Zeeland, Argentina, Kapstaden, Tahiti [sv]

-Place (text)
Australien, Sydafrika, Franska Polynesien, Nya Zeeland, Argentina, Kapstaden, Tahiti
Swedish
Carlotta-SMVK
2248586

-Id
2248586
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021217431413
-Id
021217431413
-System
DigitaltMuseum