Meyer, Hans Nicolaysen ( - 1943) [no]

Meyer, Hans Nicolaysen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:58
14/05/2022 04:32:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1ec1dd6b-0f0c-4c30-93fc-7f03f4499fa8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Meyer, Hans Nicolaysen
Norwegian bokmål

First name
Hans Nicolaysen
Norwegian bokmål

Last name
Meyer
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
 

Death
1943

-Time
1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Død 24.03.1943. Sønn av "Herremeyer", begynte å fotografere ca. l900. Hadde forskjellige adresser, utga også brevkort. Drev 1911-16 firmaet "Gram & Meyer" sammen med L. C. S. Gram, men hadde sannsynligvis ikke atelier senere. Han kalte seg friluftsfotograf allerede fra 1902, og averterte i Annoncetidende 1.4.1902 at han også mottok fremkalling m. m. for amatører. Brukte signaturen "H. Nic. Meyer".

Virkested:
1900 ca-1916: Bergen

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1974

-Id
1974
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007661

-Id
021036007661
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
37B81D2B-0DBA-4630-99AC-7948980C669B

-Id
37B81D2B-0DBA-4630-99AC-7948980C669B
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål