Description
Klass inom svenska marinen bestående av fem korvetter sjösatta 2000-2005 (planerat). [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1ebb16fe-bce9-4d16-b0d4-12b49d496d5c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Korvett typ Visby
Swedish

Alternative name
Visbyklass (korvett)
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fem korvetter sjösatta 2000-2005 (planerat).
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Deplacement [sv]: 650 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
650
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
Lengde: 72,8 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
72,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Bredde: 10,4 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
10,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 2,4 meter (m)

-Measurement type
Swedish

-Value
2,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish