A/S Refsnes Fiskindustri (ST aa 5/ST aa 14) (Selskap) [no]

A/S Refsnes Fiskindustri (ST aa 5/ST aa 14) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Matfiskkonsesjon i Åfjord kommune på 8000 m³, tildelt i 1986. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 12:29:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1eabfbf4-8c13-40dd-8263-1c4768e4b77a | RDF/XML | JSON-LD
Name
A/S Refsnes Fiskindustri (ST aa 5/ST aa 14)
Norwegian bokmål

Alternative name
ST aa 14
Norwegian bokmål

ST aa 5
Norwegian bokmål

Description
Matfiskkonsesjon i Åfjord kommune på 8000 m³, tildelt i 1986.
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
1986
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
Reference
Hans Ulrik Hammer (2009), «Havbruksnæringa på Fosen»
Norwegian bokmål