Importformatet, version 1 [sv]

KulturNavs interna importformat utgör av en avgränsad ascii-fil formatet UTF-8. Importfilerna kan för närvarande läsas in i KulturNav av en systemadministratör. Egenskaperna - fältnamnen - finns beskrivna i schemat.

Version 1

Importformatet ändras i samband med KulturNav version 1.6 för att möjliggöra import av nästlade inline-element. Dokumentation kommer inom kort.

Avgränsare

>>

>> Definition av egenskaper/. Exempel:

">>EntityTypeName||entity.dataset||..."  

||

|| Egenskapsavgränsare. Exempel:

"...||entity.dataset||..."  

@@

@@ Avgränsare för språkkod. Exempel:

"...||sv@@Domare||..."  

##

## Avgränsare av språk. Exempel:

"...||no@@Dommer##sv@@Domare||..."  

%%

%% Avgränsare inline-element. Exempel (egenskapen superconcept.webReference):

"...||webReference.linkText%%webReference.url&&en@@Wikipedia%%http://en.wikipedia.org/wiki/Judge||..."  

&&

&& Avgränsare mellan inline-egenskaper och inline-värden. Exempel (egenskapen superconcept.webReference):

"...||webReference.linkText%%webReference.url&&en@@Wikipedia%%http://en.wikipedia.org/wiki/Judge||..."  

;1;

;1; Avgränsare för flera värden av samma egenskap (flervärda egenskaper). Exempel (egenskapen concept.exactMatch):

"...||http://rdvocab.info/roles/judgeWork;1;http://dbpedia.org/ontology/Judge||..."  

!!

!! Avgränsare för status för en egenskap som används för att importera förslag till ändringar. Statusvärden: Draft (förslag till nytt värde) och DraftDelete (förslag till att ta bort ett värde). Ett förslag ska innehålla status, användarare (i form av en uuid) som lägger förslaget samt källa/kommentar (sträng utan språkindikator):

 "... !!Draft%%7c678326-c2b6-43ab-b066-7d99bf0a175c%%Matchningsförsök för termer"  

Filexempel, tre termer i ett dataset:

>>EntityTypeName||entity.dataset||entity.name||concept.exactMatch||superconcept.webReference
Concept||23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51||no@@Jurist##sv@@Jurist||http://rdvocab.info/roles/judgeWork;1;http://dbpedia.org/ontology/Judge||webReference.linkText%%webReference.url&&en@@Wikipedia%%http://en.wikipedia.org/wiki/Lawyer
Concept||23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51||no@@Dommer##sv@@Domare||http://rdvocab.info/roles/judgeWork;1;http://dbpedia.org/ontology/Judge||webReference.linkText%%we bReference.url&&en@@Wikipedia%%http://en.wikipedia.org/wiki/Judge
Concept||23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51||no@@Ambassadør##sv@@Ambassadör||http://dbpedia.org/ontology/Ambassador||webReference.linkText%%webReference.url&&en@@Wikipedia%%http://en.wikipedia.org/wiki/Ambassador
[sv]