Törneman, Axel (1880 - 1925) [sv]

Törneman, Axel (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/03/2020 12:05:16
31/07/2021 11:38:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e469be2-de24-4051-978e-6c03e9568912 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Törneman, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Törneman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/10/1880

-Time
28/10/1880
Death
26/12/1925

-Time
26/12/1925
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Konstnären studerade på Valands konstskola och senare i München, Dachau, och Paris. Törneman målade en del goda porträtt- bland annat självporträtt- vidare figurtavlor, särskilt med arbetare, vilka utmärka sig för en monumental hållning. Han kom också så småningom in på monumentalmåleriet och utförde stora, dekorativa arbeten, ofta med kraftig, nästan våldsam kolorit. Bland annat gjorde han fresker i riksdagshuset, Stockholms stadshus, andrakammarens plenisal, Tors strid med jättarna i östermalms högre allmänna läroverk, vidare i Tekniska högskolan, i Stockholms stadshus och frimurarelokalen i Linköping.

Swedish

Nationalmuseum (SE), Museum+
7642

-Id
7642
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036379314
-Id
021036379314
-System
DigitaltMuseum