constuction

Other languages: struktur (norwegian bokmål), struktur (swedish), struktuuri (finnish), struktur (danish), gerð (icelandic), contexture (french), gewebestruktur (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Vävnadens uppbyggnad, konstruktion. Jfr Textur, Effekt. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e2ceeb5-8fff-41e0-b777-faff1bd7d5b6 | RDF/XML | JSON-LD
Label
constuction
English

struktur
Norwegian bokmål

struktur
Swedish

struktuuri
Finnish

struktur
Danish

gerð
Icelandic

contexture
French

gewebestruktur
German

Description
Vävnadens uppbyggnad, konstruktion. Jfr Textur, Effekt.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish