digitalisering [sv]

Other languages: digitalisering (swedish)

Digisams termlista (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:16:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e2af27a-31e2-4ba8-a195-951b12934c35 | RDF/XML | JSON-LD
Label
digitalisering
Swedish

Definition
övergång till användning och lagring av information i digital form i organisationer och samhälle
Swedish

See also (internal)
Swedish

Notation
Digitaliseringen är ofta förknippad med genomgripande förändringar av arbetssätt och affärsmodeller. Termen används ibland för att beskriva det som är digital transformation, det vill säga den process och det resultat som kommer av att använda digital teknik för att transformera hur en organisation fungerar och levererar värde. Digitisering och övergång till digitala tjänster kan ses som ingående delar i digitaliseringen.
Swedish

Web reference
-Text
Digisams termlista
Swedish
-Text
Digitaliseringskommissionen, För digitalisering i tiden SOU 2016:89
Swedish
-Text
Europeana pro, Defining digital transformation for the cultural heritage sector
Swedish
-Text
8 Computer Sweden & IDG, IT-ord – Ord och uttryck i it-branschen
Swedish