Carlberg, Johan Eberhard (1683 - 1773) [sv]

Carlberg, Johan Eberhard (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:52
13/08/2022 00:13:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e1953bc-565d-4740-bf54-f2eac41c3712 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Carlberg, Johan Eberhard
Swedish

First name
Johan Eberhard
Swedish

Last name
Carlberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/02/1683 Göteborg (Stad) [sv], ,

-Time
24/02/1683
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], ,
--Place
Death
22/10/1773 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
22/10/1773
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Arkitektutbildning vid fortifikationen.

Verksamhet: Volontär vid fortifikationen 1700, kaptens avsked 1721.
Stadsingenjör i Göteborg 1717-1727.
Stadsarkitekt i Stockholm 1727-1773.

Lärarverksamhet: Inrättade en arkitektskola på sitt ritkontor.

Egna skrifter: En arkitekturteoretisk skrift: Förteckning på några stycken eller dehlar, hwaruti hädanefter tienlige ämnen i Stockholms stads architect contoir komma at underrättas och läras, 1740.
Ordning och förteckning på ungdomens information i byggkonsten, 1771.

Verk ett urval:
Stadsplaner för delar av Göteborg.
Uppgjorde ritningar till flera broar, nytt slakthus och till ombyggnad av packhuset, Göteborg.
Projekt till ett börshus vid Skeppsbron, Stockholm.
Projekt till ett börs- och rådhus vid Stortorget, Stockholm.
Stora Sjötullen, Blockhusudden, Stockholm, 1727.
Arméns intendenturförråd, Skeppsholmen, Stockholm, 1728-1731.
Tullhusen, Norrtull, Stockholm, 1731-1733.
Carlbergska huset, Hornsgatan 24, Stockholm, ca 1730.
Yttre omgestaltning av Storkyrkan, S:t Nikolai, Stockholm, framför allt tornkrönet, 1736-1743.
Flyglar till Bondeska palatset, Riddarhustorget 8, Stockholm, och ombyggnad av takvåning efter eldsvåda, 1754.
Gamla Gymnasiehusen, Birger Jarls torg 7-9, Stockholm, tillbyggnad för Riddarholmsförsamlingen, 1758.
Ett flertal outförda projekt.
Grundade Stockholms stads ritningsarkiv.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Nordisk Familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Ahnlund, Henrik: Johan Eberhard Carlberg. Stockholms stads arkitekt 1727-1773, 1984.
Swedish

Primus
1453

-Id
1453
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075970

-Id
011034075970
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish