Primary and secondary schools Place holder

Grunnskole (norwegian bokmål), Grunnskule (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/grunnskole
Label
Primary and secondary schools
English

Grunnskole
Norwegian bokmål

Grunnskule
Norwegian nynorsk

Not used label
Barneskole
Norwegian bokmål

Barneskule
Norwegian nynorsk

Barnetrinn
Norwegian bokmål

Barnetrinn
Norwegian nynorsk

Elevråd
Norwegian bokmål

Elevråd
Norwegian nynorsk

Fitt skuleval
Norwegian nynorsk

Foreldreråd
Norwegian bokmål

Foreldreråd
Norwegian nynorsk

Foreldreutval
Norwegian nynorsk

Foreldreutvalg
Norwegian bokmål

Fritt skolevalg
Norwegian bokmål

KRL-faget
Norwegian bokmål

KRL-faget
Norwegian nynorsk

Mellomtrinn
Norwegian bokmål

Mellomtrinn
Norwegian nynorsk

RLE-faget
Norwegian bokmål

RLE-faget
Norwegian nynorsk

Skolebytte
Norwegian bokmål

Skolekrets
Norwegian bokmål

Skolemiljøutvalg
Norwegian bokmål

Skolestart
Norwegian bokmål

Skoletilhørighet
Norwegian bokmål

Skulebyte
Norwegian nynorsk

Skulekrins
Norwegian nynorsk

Skulemiljøutval
Norwegian nynorsk

Skulestart
Norwegian nynorsk

Skuletilhøyring
Norwegian nynorsk

Skuletilhøyrsel
Norwegian bokmål

Skuletilhøyrsel
Norwegian nynorsk

Skuletilknyting
Norwegian bokmål

Skuletilknyting
Norwegian nynorsk

Ungdomsskole
Norwegian bokmål

Ungdomsskule
Norwegian nynorsk

Ungdomssteg
Norwegian nynorsk

Ungdomstrinn
Norwegian bokmål

Broader concept
English

Note
Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er ti-årig, og barna starter på skolen det året de fyller er seks. Grunnskuleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.
Norwegian bokmål

Den obligatoriske grunnskoleopplæringa i Noreg er ti-årig, og barna startar på skulen det året dei fyller er seks. Grunnskuleopplæringa er gratis. Det gjeld også alt undervisningsmateriell.
Norwegian nynorsk