Christie, Wilhelm Frimann Koren (1778 - 1849) [no]

Other languages: Christie, Wilhelm Frimann Koren (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:36:18
25/05/2024 07:19:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1db3b796-1751-4492-9de2-d8f122fc18e6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Christie, Wilhelm Frimann Koren
Norwegian bokmål

First name
Wilhelm
Norwegian bokmål

Middle name
Frimann Koren
Norwegian bokmål

Last name
Christie
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
07/12/1778 Kristiansund (By) [no], , ,

-Time
07/12/1778
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Death
10/10/1849 Bergen (By) [no], , ,

-Time
10/10/1849
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Christie tilhørte "Quodlibet", en krets av ledende menn med politiske og litterære interesser. I mars 1814 holdt disse flere debattmøter over selvstendighetspørsmålet og planene om en norsk grunnlov. Christie deltok ivrig og gjorde seg, som Peter Motzfeldt, til talsmann for en konstitusjonell styring etter amerikansk, engelsk og fransk mønster.

På Eidsvoll ble Christie etter loddtrekning stående utenfor konstitusjonskomitéen, men ble til gjengjeld valgt til riksforsamlingens sekretær. Spesielt aktiv i debattene var han ikke, noe som kanskje skyldtes arbeidet som sekretær og merarbeidet med å føre private møtereferater til Christian Frederik.

Som Motzfeldt tilhørte Christie selvstendighetspartiet, men i motsetning til sin gode venn var han ingen radikal demokrat. For å skape stabil styring og gode livsvilkår for folket ønsket Christie å gi administrasjonen arbeidsro og la sakkyndige ta hånd om lovgivningen. Følgelig ville han utvide stemmeretten, men kun gi Stortinget rådgivende myndighet.

Christie er likevel først og fremst kjent for sin innsats som stortingspresident ved det overordentlige storting høsten 1814 og som formann for komitéen som forhandlet med Sverige. Som stortingspresident bidro han til å innføre en stabil konstitusjonell praksis. Som forhandlingsleder lyktes han å få i stand en union med Sverige uten å gjøre vesentlige endringer i grunnloven.

Christie møtte også på Stortinget i 1815 og 1818 og hadde flere viktige verv. Han var i store deler av perioden forsamlingens president og ledet tidvis også Lagtinget og Odelstinget. I tillegg var han medlem av, og ofte formann i, en rekke komiteer. På grunn av sykdom trakk han seg etter hvert ut av politikken.

Norwegian bokmål

Parent Of
Sibling of
-Other actor
Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål
-Organization/collection
DigitaltMuseum
021038773930
-Id
021038773930
-System
DigitaltMuseum