Nyström, Axel Fredrik (1832 - 1894) [sv]

Nyström, Axel Fredrik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
28/11/2020 00:46:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1d95a36d-80a8-4a53-9dfc-7e06506de24d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyström, Axel Fredrik
Swedish

First name
Axel Fredrik
Swedish

Last name
Nyström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
19/03/1832
-Place reference
--Place
Death
28/06/1894 Ingarö

-Time
28/06/1894
-Place reference
Ingarö
--Place (text)
Ingarö
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1849-1856, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Slottsarkitekt för Drottningholms slott från 1864.
Hovintendent 1875.
2:e arkitekt i Överintendentsämbetet 1875, intendent 1886.

Medlemskap: STF 1888-1894, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1883, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
KK, Konstnärsklubben.
Kunglig arkitekt.

Verk ett urval:
Sjökrigsskolan, Skeppsholmen, Stockholm 1876-1879.
Packhuspaviljongen på Blasieholmen, Stockholm 1877.
Johannes brandstation, Malmskillnadsgatan 62, Stockholm 1877-1878.
Hötorgshallen, Stockholm 1882, riven.
Gamla riksarkivet, Arkivgatan 3, Stockholm 1887-1890.
Stora Teatern, Gävle.
Gymnastikhus, Ågatan-Hunnebergsgatan, Linköping 1879-1881.
Herrestads kyrka, ombyggnad, 1881.

Swedish

Parent Of
Child Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 20.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 130.
Nordisk familjebok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1874 plansch 11, Våghus, Skeppsholmen; ibid år 1875 sid 77, Förslag Elementarläroverkets byggnad; ibid år 1878 sid 6, Brandkorpsens i Stockholm huvudstation; ibid år 1879 sid 9, Nya sjökrigsskolan, Skeppsholmen; ibid år 1883 sid 12, Saluhallen, Hötorget; ibid år 1887 sid 213, Nybyggnad för Riksarkivet (Riddarholmen).
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
718

-Id
718
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077058

-Id
011034077058
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish