7345 RISE (Poståpneri) [no]

7345 RISE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1d8ba9b2-fefe-48ad-ad1f-5276f0d6fa08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7345 RISE
Norwegian bokmål

Alternative name
RISE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
29/01/1890
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
29/02/1996

-Time
29/02/1996
Code
7345
Type
Norwegian bokmål

History

RISE poståpneri, i Opdal herred, Orkedalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.12.1889 og 29.1.1890, med virksomhet fra 1.7.1890, i postruten mellom Opdal og Domaas. Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1.7.1913 endret til DRIVA. Sirk. 28, 28.6.1913.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Oppdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.10.1971 igjen under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye psotstedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7415 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble endret til postnr 7345 fra 1.6.1980. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 7345 DRIVA, under Trondheim postområde, ble lagt ned fra 1.3.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 9.2.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7415 / 7345)
Poståpnere/styrere:
Stasj.holder Halvor E. Rise 1.7.1890.
Sigri H. Rise 1.2.1895, fast 22.2.1895.
Ingebrigt O. Hoel 1.7.1901 (død 24.2.1913).
Vikarer fra 24.2.1913.
Kari O. Hoel 28.4.1913 (f. 1847).
Ingeborg Hoel 1.10.1920 (f. 1894).
Ola Hoel midlertidig fra 23.2.1954.
Magda Synnøve Mesloe midlertidig fra 1.5.1955, kst. 1.9.1955, fast 1.1.1957 (f.1917).
Liv Grete Mesloe Bakk kst. 1.3.1972.
Sigrid Mesloe 4.8.1980 (f. 1954).

Årlig poståpnerlønn var:

1890 1893 1902 1910 1913 1914
Kr 40 80 150 250 300 350

Fra 1912 ble det gitt div. årlige tillegg.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 29/01/1890 29/02/1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
29/01/1890 29/02/1996
--Earliest time
29/01/1890
--Latest time
29/02/1996
DigitaltMuseum
021166442991

-Id
021166442991
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål