3073 GALLEBERG (Poståpneri) [no]

3073 GALLEBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1d7e7a67-a655-4226-ac8b-0a098ad7d1ed | RDF/XML | JSON-LD
Name
3073 GALLEBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
GALLEBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1882
--Place
Termination
30/09/1996

-Time
30/09/1996
Code
3073
Type
Norwegian bokmål

History

GALLEBERG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Sande prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Drammen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.10.1882. Sirk. 16, 15.9.1882.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3073 GALLEBERG postkontor C ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20,26.8.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3073)
Poståpnere/styrere:
Stasj.m. Kristoffer Olsen Sand 1.10.1882 (f. 1849).
Stasj.betj. Torleif Rogne kst. 16.6.1900.
Stasj.m. Julius Johansen 1.9.1900.
Stasj.m. F. Hj. Olsen 8.3.1911.
Jb. kontorist Fagerhus midlt. 21.8.1912.
Stasj.m. Oscar Hansen 17.10.1912.
Stasj.m. Carl Fossum 1.4.1916 (f. 1876).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.7.1926.
Liv Bente Heidi Sand Gregersen kst. 1.6.1971 (f. 1950).

Årlig poståpnerlønn var i 1882 kr 96,-, i 1890 kr 200,-, i 1894 kr 480,-, i 1912 kr 350,- og i 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1882 30/09/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1882 30/09/1996
--Earliest time
01/10/1882
--Latest time
30/09/1996
DigitaltMuseum
021166441017

-Id
021166441017
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål