Andrén, Karl (1868 - 1951) [sv]

Andrén, Karl (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/04/2017 10:05:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1d3c4e87-eb37-403c-9cdb-9c2e24c33e28 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andrén, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Andrén
Swedish

Alternative name
Andrén, Carl
Swedish

Birth
18/11/1868 , , Lunds kommun, Skåne län [sv]
Sveriges befolkning 1890

-Time
18/11/1868
-Place reference
, , Lunds kommun, Skåne län [sv]

--Place (text)
Lunds kommun, Skåne län
Swedish
-Source
Sveriges befolkning 1890
Swedish
Death
29/10/1951 , Lenningska sjukhemmet, Norrköpings stad, Norrköpings kommun [sv],

-Time
29/10/1951
-Place reference
, Lenningska sjukhemmet, Norrköpings stad, Norrköpings kommun [sv],
--Specified
Lenningska sjukhemmet, Norrköpings stad, Norrköpings kommun
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Karl Andrén var skriven som fotograf i Boxholm mellan 1890 och 1894. Möjligen har Andrén därefter varit en tid i Motala innan han kom till Norrköping vid sekelskiftet.

Hur länge Karl Andrén varit verksam som fotograf i Norrköping är oklart men han finns dock inte längre registrerad som fotograf 1935.

Förutom i Boxholm så har Karl Andrén förmodligen även bedrivit fotografverksamhet i Ringarum och Falerum.

Karl Andrén flyttade från Vollsjö församling till Boxholm i augusti månad 1890. I Boxholm bosatte han sig i något som namnges som Fleminge Träförädlingsverk. Hans fotografiska verksamhet var knutet till 'Boxholms Säteris fotografatelier'. Året därpå bytte han bostadsadress till 'Förstaden, tomt nr 3'.

I oktober månad 1892 flyttade han som fotograf till Motala, kvarter 6:4. År 1894 bosatte han sig i stadens kvarter 16:4.

I oktober månad 1894 flyttade han som fotograf till Linköping och bosatte sig i Tannefors kvarter nr 109.

I oktober månad 1896 flyttade han som fotograf till Ringarums församling. I november månad 1898 flyttade han vidare till Falerum, Gärdserums församling. Där var han verksam i ett år, för att sedan flytta vidare till Norrköping.

Swedish

Occupation
Photographer , , Falerum, Gärdserums socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Falerum, Gärdserums socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Falerum, Gärdserums socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Ringarums socken, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Ringarums socken, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Ringarums socken, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer , , Stationsgatan 14 / 22, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Stationsgatan 14 / 22, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Stationsgatan 14 / 22, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1890 1892 , , Ekeby församling, Boxholm, Boxholms kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1890 1892

--Earliest time
1890
--Latest time
1892
-Place reference
, , Ekeby församling, Boxholm, Boxholms kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Ekeby församling, Boxholm, Boxholms kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1892 1894 , , Motala, Motala kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1892 1894

--Earliest time
1892
--Latest time
1894
-Place reference
, , Motala, Motala kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Motala, Motala kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1894 1896 , , Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1894 1896

--Earliest time
1894
--Latest time
1896
-Place reference
, , Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Linköping, Linköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1900 1901 , , Kvarteret Äpplet, Hospitalsgatan 22, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
ca 1900 -

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1900 1901

--Earliest time
1900
--Latest time
1901
-Dating comment
ca 1900 -
Swedish

-Place reference
, , Kvarteret Äpplet, Hospitalsgatan 22, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Kvarteret Äpplet, Hospitalsgatan 22, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1906 1918 , , Butgatan 20, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
ca 1906 -

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1906 1918

--Earliest time
1906
--Latest time
1918
-Dating comment
ca 1906 -
Swedish

-Place reference
, , Butgatan 20, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Butgatan 20, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1918 , , Gamla Torget 8, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
ca 1918 -

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1918

--Earliest time
1918
-Dating comment
ca 1918 -
Swedish

-Place reference
, , Gamla Torget 8, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Gamla Torget 8, Norrköping, Norrköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Has works/objects at
-Organization/collection
Reference
Förteckning över svenska fotografer. 1899 och 1911
Swedish

Kungl. bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Kyrkoarkiv över Ekeby, Motala, Ringarum, Gärdserum och Linköping.
Swedish

Mantalslängd, Norrköpings stadsarkiv
Swedish

Sveriges befolkning 1890
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

NFR
4980

-Id
4980
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591546

-Id
021035591546
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
'Fotografiska förstoringsalster efter egen svensk metod' Norrköpingsutställningen 1906. (Carl Andrén) Enligt Bernhard Johanssons register: Boxholm foto från omkr. 1890.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish