Battle of Fehrbellin (1758) (1758)

Slaget vid Fehrbellin (swedish)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Slaget vid Fehrbellin den 28 september 1758 mellan svenska och preussiska styrkor var ett slag under det pommerska kriget. Slaget slutade med svensk seger. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
23/11/2016 08:56:43
02/12/2023 02:59:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1cf78c25-c4c4-4d70-8e47-efb8b58a454a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Battle of Fehrbellin (1758)
English

Slaget vid Fehrbellin
Swedish

Description
Slaget vid Fehrbellin den 28 september 1758 mellan svenska och preussiska styrkor var ett slag under det pommerska kriget. Slaget slutade med svensk seger.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
28/09/1758 - 28/09/1758

-Earliest time
28/09/1758
-Latest time
28/09/1758
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin. Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand förlag.
Swedish

Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm : Hjalmarson & Högberg.
Swedish

DigitaltMuseum
029996972745
-Id
029996972745
-System
DigitaltMuseum