Astor Canning (ST h 18) (Selskap) [no]

Astor Canning (ST h 18) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Fiskeindustribedrift i Hestvika i Hitra kommune med røtter tilbake til 1948, som da fiskeoppdrettet kom i gang samarbeidet med Hitra laks- og ørretfarm om fiskefôr, slakt og omsetning. I 1977 ble konsesjonsvolumet i Hitra laks- og ørretfarm splittet slik at 5000 m³ ble overført til selskapet som da hadde endret navn til Astor AS. Astor tok etter hvert over flere andre konsesjoner, og hadde etter hvert 9 matfiskkonsesjoner og 4 settefiskkonsesjoner. I 1998 ble bedriften overdratt til Midnor Gr... Fiskeindustribedrift i Hestvika i Hitra kommune med røtter tilbake til 1948, som da fiskeoppdrettet kom i gang samarbeidet med Hitra laks- og ørretfarm om fiskefôr, slakt og omsetning. I 1977 ble konsesjonsvolumet i Hitra laks- og ørretfarm splittet slik at 5000 m³ ble overført til selskapet som da hadde endret navn til Astor AS. Astor tok etter hvert over flere andre konsesjoner, og hadde etter hvert 9 matfiskkonsesjoner og 4 settefiskkonsesjoner. I 1998 ble bedriften overdratt til Midnor Group med flere. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 12:32:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c860a99-5dc3-4691-93d4-515592a17da9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Astor Canning (ST h 18)
Norwegian bokmål

Alternative name
ST h 18
Norwegian bokmål

Other name
Astor AS [no] -

-Name
Astor AS
Norwegian bokmål
Description
Fiskeindustribedrift i Hestvika i Hitra kommune med røtter tilbake til 1948, som da fiskeoppdrettet kom i gang samarbeidet med Hitra laks- og ørretfarm om fiskefôr, slakt og omsetning. I 1977 ble konsesjonsvolumet i Hitra laks- og ørretfarm splittet slik at 5000 m³ ble overført til selskapet som da hadde endret navn til Astor AS. Astor tok etter hvert over flere andre konsesjoner, og hadde etter hvert 9 matfiskkonsesjoner og 4 settefiskkonsesjoner. I 1998 ble bedriften overdratt til Midnor Group med flere.
Norwegian bokmål

Establishment
1977

-Time
1977
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Matfiskkonsesjon

-Type of activity (text)
Matfiskkonsesjon
Norwegian bokmål
-Other actor
Reference
Hans Ulrik Hammer (2000), «Fiskeoppdrettsnæringa på Hitra. I fremste rekke i 40 år»
Norwegian bokmål