Ål (Kommune) [no]

Other languages: Ål (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1c30118c-dcce-45ca-8d1e-cd4c87747916 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ål
Norwegian bokmål

Code
3043
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.63028, 8.56115, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.63028
-Longitude (Easting)
8.56115
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0619

-Id
0619
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0619 til 3043 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål