Apeness, Ole Rasmussen (1765 - 1859) [no]

Other languages: Apeness, Ole Rasmussen (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:44:57
01/06/2024 07:07:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c1df2e0-5b1a-411b-b31f-a4fed210d3e2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Apeness, Ole Rasmussen
Norwegian bokmål

First name
Ole
Norwegian bokmål

Middle name
Rasmussen
Norwegian bokmål

Last name
Apeness
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
11/02/1765

-Time
11/02/1765
Death
14/02/1859

-Time
14/02/1859
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Flere av bøndene som møtte til riksforsamlingen var haugianere. Gårdbruker og lensmann i Borre, Ole Rasmussen Apeness, var en av dem. Blant bøndene i Jarlsberg var han en lederskikkelse, og heller ikke under riksforsamlingen spilte han på noen måte annenfiolin. I mange spørsmål forholdt han seg riktignok passiv, men i saker som angikk bøndenes økonomiske og politiske stilling deltok han både med skriftlige forslag (mot proprietærgods og sagbruksprivilegier) og med et muntlig innlegg (i spørsmålet om representasjonsfordelingen). I andre saker stemte han med unionspartiet slik de øvrige representantene fra Jarlsberg gjorde. I 1820 var han valgmann for Sem, men utover dette fortsatte han ikke innen politikken.

Norwegian bokmål

Occupation
bonde

-Occupation specification
bonde
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773920
-Id
021038773920
-System
DigitaltMuseum