Åsen (Forlatt sted) [no]

Åsen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1c17d35b-857e-476c-ab26-c2c1a3fee28b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.78089, 11.15428, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.78089
-Longitude (Easting)
11.15428
Is Part Of
English
          Viken (Fylke) [no] - Fylke[no]
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
386744

-Id
386744
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål