Olsen, Peder Martin (1864 - ) [no]

Olsen, Peder Martin (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:54
23/05/2020 02:39:01
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1c03e05d-88da-4fe2-a0af-90852572a15d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olsen, Peder Martin
Norwegian bokmål

First name
Peder Martin
Norwegian bokmål

Last name
Olsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1864

-Time
1864
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på gården Selnes i Lurøy 20.02.1864. Sønn av gårdbrukerene Ole Kristian Johnsen og Kristina Marie Danielsen. Drev i noen år en filial av brorens landhandleri på hjemgården, flyttet rundt 1905 til Aldra der han ble handelsbetjent i brorens forretning. Gikk da til anskaffelse av et glassplatekamera, men det er usikkert hvordan han fikk opplæring i fotografering.

Virkested:
1908 ca-1918 ca: Lurøy

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bang, Rune: Bygdefotografer på Lurøy, Årbok for Lurøy, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2203

-Id
2203
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008069

-Id
021036008069
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål