Eyde, Ulla (1873 - 1961) [no]

Eyde, Ulla (norwegian bokmål)

Personer Industrihistorie (Norsk Teknisk Museum) [no]

Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
14/01/2021 08:27:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1bb8fccd-4d6e-4fa0-8119-484bd8906338 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eyde, Ulla
Norwegian bokmål

First name
Ulla
Norwegian bokmål

Last name
Eyde
Norwegian bokmål

Alternative name
Mörner, Anna Ulrika von
Norwegian bokmål

Birth
1873

-Time
1873
Death
1961

-Time
1961
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Ulla var yngste datter av den svenske adelsmannen Carl Robert Stellan Mörner af Morlanda. Han var venn med konsul Samuel Eyde, Sam Eydes far. Ullas far døde da hun var to år gammel. Ullas mor, Sally, ble alene med seks mindreårige barn og måtte selge herregården, men beholdt underbruket Marieberg. Ulla vokste opp der.

18 år gammel møtte hun for første gang Sam Eyde. Det skjedde under et besøk i Arendal sommeren 1891. Sam Eyde var da på hjemmebesøk, men var ellers nyutdannet ingeniør i Tyskland.
Sam og Ulla giftet seg i Stockholm 17. august 1895. Ulla ble med til Lübeck og skal ha gått inn i den rollen som var forventet av en ung og hjemmeværende hustru. Men hun var også en viktig medhjelper som sekretær i travle år hvor han påtok seg stadig større entreprenøroppgaver og bygde opp et ingeniørkontor. Midtveis i 1898 flyttet de til Norge hvor Sam Eyde åpnet ingeniørkontor i Kristiania, med en avdeling i Stockholm. De fikk tre barn sammen; Astrid, Sigurd og Liv.

Sam var bare tidvis til stede i deres liv. Oppdragelsen ble mest Ullas oppgave og ansvar, slik kjønnsrollene var den gangen. De var gift i nær 15 år og ble skilt i 1911. Ulla returnerte da til Sverige sammen med barna og kunne kjøpe tilbake herregården Hofsta som tidligere hadde tilhørt familien. Ulla har skrevet om deres samliv i boka «Minna Minnen». Den var mest tenkt å være et minneskrift for deres etterkommere.

Ulla kom inn i Sams liv på en tid da han engasjerte seg i flere jernbaneprosjekter i de nordiske land. Ett av disse gjaldt utvidelser og ombygging ved jernbanene i Kristiania. I mars 1897 vant Eyde og Gleim førsteprisen blant 24 forslag til løsning. Snart vant de flere konkurranser og fikk en rekke oppdrag, blant annet i Göteborg og Stockholm. Han fikk blant annet status som konsulent for den svenske stat på jernbaneprosjekter.

Norwegian bokmål

Related agent
Eyde, Sam (1866 - 1940) [no] Gift med 17/08/1895 1911

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Gift med
Norwegian bokmål

-Timespan
17/08/1895 1911
--Earliest time
17/08/1895
--Latest time
1911
Occupation
-Occupation
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Reference
Ole Kristian Grimnes’ biografi: Sam Eyde – den grenseløse gründer (2001).
Norwegian bokmål